Preview Mode Links will not work in preview mode

Think Happy by Marto Popov


Aug 12, 2020

✅ #LiveProTalks днес с човек носещ мотивация и духовна извисеност на хората - пастор Максим Асенов. 🔥 Знаете добре моите четири житейски стълба за развитие - ум, дух, взаимоотношения, пари.

⭐ С пастор Максим днес ще си говорим как да позволим на първите две - ум и дух - да се развиват и извисят, и как той помага на групи от хора за това по пътя към житейската ⭐трансформация⭐