Preview Mode Links will not work in preview mode

Think Happy by Marto Popov


Nov 16, 2020

✅ #LiveProTalks днес с Христо Лазаров. С него ще си говорим за това как човек може да живее живот с главно Ж; как да открие баланса както в себе си, така и с околния свят.

⭐ Изслушайте епизода и разберете какви са функциите на детето, на мъжа, на жената. На човека.

🌟 Как можем да развием и да контролираме ума си, как можем да имаме по-смислен живот.