Preview Mode Links will not work in preview mode

Think Happy by Marto Popov

Apr 17, 2019

Едно от най-важните неща, които потребителите търсят при контакт с брандове, е човешката връзка. 


Apr 9, 2019

Digital account мениджърът трябва да умее да съчетава работа с иновативни идеи и "скучни" числа, с екип от креативни колеги и взискателни клиенти. Това е може би най-интересната...


Apr 2, 2019

Вариантите са много - in-house, рекламни агенции, фрийленсъри - с кого е най-добре да работите, за да рекламирате в интернет?