Preview Mode Links will not work in preview mode

Think Happy by Marto Popov

Nov 23, 2020

✅ #LiveProTalks днес с д-р Костас Пагидас - собственик на една от водещите дерматологични клиники в България – Derma-Act.

💥 Изслушайте днешния епизод, в който д-р Пагидас...


Nov 16, 2020

✅ #LiveProTalks днес с Христо Лазаров. С него ще си говорим за това как човек може да живее живот с главно Ж; как да открие баланса както в себе си, така и с околния свят.

⭐ Изслушайте...